Coaching – Wat is het?

Zelfvertrouwen coach

Coaching gaat over capaciteitsopbouw, maar wat is het over capaciteitsopbouw? Het coachingproces kan plaatsvinden op een één-op-één basis, of kan in groepsverband plaatsvinden. Het kan worden geleverd als individuele telefoongesprekken of als een telefonisch groepsgesprek. Het coachingproces moet overbrengen:

“Er moet een evenwicht zijn tussen de feedback van de cliënt en die van de coach om de cliënt in staat te stellen de noodzakelijke verandering door te voeren. De cliënt zal de veranderingen alleen doorvoeren als hij toegewijd is om ze voor zichzelf te doen, in zichzelf en vanuit een diepere drijfveer.Alleen als de cliënt werkelijk toegewijd is aan verandering kan hij merkbaar effectieve resultaten zien.

Het is onze taak als coach om elke cliënt te helpen door het veranderingsproces en zelfvertrouwen heen te komen, want het is niet het initiëren van de verandering die de aanzet geeft tot het proces, maar de resultaten die het resultaat zijn van de coaching zijn wat de cliënt en onze cliënt, een gevoel van empowerment geeft. Wanneer de cultuur van de organisatie waarde en gevoelde verantwoordelijkheid stimuleert voor meer dan een paar honderd mensen, kan het moeilijk zijn om de impact op het individu te zien, en de cultuur kan moeilijker zijn dan het niveau van betrokkenheid van de cliënt.

Het lijkt mij dat de fundamentele prioriteit eerder de mentale aanleg of houding voor een grotere verandering is dan de feitelijke training/situatievereiste. Maar het zal volledig afhangen van uw wilskracht en inzet. Zoals in de praktijk, zal het veranderingsproces zowel intern als extern zijn. Met andere woorden, het veranderingsproces speelt zich zowel binnen de cliënt als buiten de cliënt af.

Het belangrijkste is de identiteit van de cliënt en waar hij staat binnen de organisatieomgeving. Het moet duidelijk zijn dat de identiteit van de cliënt centraal staat in het proces, want de ontwikkeling van de cliënt die bewust wordt ingebed in het coachingproces is de allerbelangrijkste waarde in het clientmanagementsysteem. De identiteit van de cliënt biedt een belangrijke referentie.

Zodra de identiteit van de cliënt daar gevestigd is, kan het coachingsproces vorderen.De taak van de coach is om een vorm van actief luisteren te gebruiken om:

o De cliënt feedback geven over waar hij (de cliënt) staat en hoe hij zich voelt

o Hulp bij besluitvorming voor verandering

o De cliënt keuzes bieden

o munten te gebruiken tijdens de wisselperiode

o Opleiding verschaffen in nieuwe, doeltreffender werkmethoden

o De cliënt laten weten wat hem te wachten staat, zowel door het subtiele als het duidelijke effect van de eerste beoordeling van de cliënt

o De cliënt helpen om de impact van de vroegtijdige reactie en de daaropvolgende coaching te zien

o De klant verantwoordelijk houden

Dit is het proces van crisiscoaching, van het nemen van de beslissing om met iemand te praten. Het is een keuze die de cliënt helpt om over zichzelf te leren, om krachtige keuzes te maken, om mogelijke ideeën te leren kennen en om zijn tijd te besteden. Het doel kijkt niet naar de negatieve resultaten maar naar het effect. Niets is zo krachtig als een effect (“Ik voel me alsof ik door een bus ben aangereden” of “Ik hoor stemmen!”) Als één persoon in een therapeutische relatie opgeeft, wint een andere persoon in die relatie, omdat verzoening en verzoening weerstand tegen verandering opbouwen. Het vermogen om snel te beslissen en moedig te handelen wanneer de tijd rijp is, is een gevolg van de integratie van de lessen van de coaching van crisismanagement.