Stress en bezorgdheid

Burn out klachten

Stress is een lichamelijke en chemische reactie op een prikkel van buitenaf (stressor) of op onze emoties, die bij veel stromingen zeer snel optreedt…. Wanneer het sympathische zenuwstelsel reageert op een prikkel van buitenaf, wordt de productie van “stresshormonen” of chemicaliën naar alle delen van het lichaam gestuurd, zodat ze zo lang als nodig kunnen worden gebruikt. Deze processen bereiden het lichaam voor op een vlucht- of vechtreactie. Deze processen beïnvloeden niet alleen je zenuwstelsel (of hart- en vaatstelsel). Ze bereiden ook je lever, longen, hart, spieren en immuunsysteem voor op een ‘vlucht’- of ‘vecht’-reactie op de stressor.

Als de stressor niet op tijd wordt aangepakt en je gaat verder met je dag of naar bed, blijven de stresshormonen voor altijd aanhouden. Dit veroorzaakt uitputting en burnout. U kunt uw voeding verwaarlozen, onder monumentale omstandigheden, en vergeetachtig blijven voor waarschuwingssignalen van het stress-syndroom, zoals extreme vermoeidheid, overmatige pijn in lichaam en geest, ziekte, prikkelbaarheid, onvermogen om zich te concentreren, enz.

Het is belangrijk op te merken dat burn-out geen teken is van grote gezondheidsproblemen.

Net zoals een overactieve schildklier, een bijnierhypothese of een onregelmatige hypofyse symptomen van een burn-out bij technici nabootsen, zijn niet alle angstsymptomen te wijten aan een fysiologische ziekte of een medisch syndroom. Angstsymptomen kunnen het gevolg zijn van de natuur. Angstsymptomen kunnen het gevolg zijn van stressoren die we als groter dan onze controle ervaren. Angstsymptomen kunnen de vorm aannemen van angstaanvallen, nervositeit van andere lichaamsdelen, gewichtstoename, verminderde training, een toename van de medicijnen die u gebruikt, een onvermogen om u goed te concentreren (verminderd geheugen), of een verlies van interesse in activiteiten die u vroeger leuk vond.

Bovendien kunnen angstsymptomen ook te wijten zijn aan copingtechnieken die je stressniveau verhogen door routineactiviteiten te ‘reserveren’ als potentiële stressoren voor de toekomst. Wat betekent dit? Stel dat je een cruise zou maken en van plan was om twee uur te rijden en je had een probleem met het volgen van je plan. Je weet wat het probleem is, dus nu zet je het probleem even in de wacht en leidt je je aandacht af naar de gebeurtenis die je gaat ondernemen. Op die manier voelt u zich beter over uw leven en kunt u uw gebruikelijke activiteiten blijven doen. De volgende keer voegt u het probleem toe aan de lieu-onderscheid en nu bent u van plan het te gaan doen en u 6000 mijl in de zaken-apost PRESENT staat het probleem. Dit werkt op precies dezelfde manier als stressbeheersing, maar deze keer hebben de gewapende 66 onderbewustzijnswateren een noodsituatie en zijn dan actief. Door te verwachten dat dit soort toestanden niets anders zijn dan het resultaat van iets waardoor je lichaam chemicaliën vrijgeeft, kan het zijn dat je de situatie voorbarig bestempelt als een ‘ain’t-this-hard’ en daarom wordt de verzonnen ’emotionele’ stoornis een ‘bijnierstress’ genoemd.

Als u het ENIGE programma zou volgen dat nodig is om in uw lichaam tot een ‘Happy Dance’ te komen, zou u in een staat van zijn verkeren waarin u gezond bent en geen voorgeschreven medicijn nodig hebt. Op dezelfde manier, als je je aan ALLE zorg had gehouden, zou je minimaal angstig zijn en een echte gezonde weerstand hebben tegen alle kwalen. Wanneer u zich gehoorzaamt aan het angstbehandelingsplan, dat is uitkijken voor het ergste en deze aandoening op zichzelf behandelen, kunt u nog steeds met het probleem geconfronteerd worden. Maar nu ben je geen cliënt (of niet in staat om je waarneming te veranderen) maar beland je in plaats daarvan in een meer waarnemende staat van “zijn” en chatten met je lichaam. In deze staat merk je dat je stressniveau afneemt en het lichaam steeds beter in staat is te herstellen en te genezen van de effecten van stress.

“Zich niet gegrond voelen” en “zich emotioneel of mentaal niet betrokken voelen” zijn langere termen om diegenen te beschrijven die vaak misleid worden door de veronderstellingen van massagetherapeuten en andere beoefenaars van de gezondheidszorg.

Dit kan zijn omdat wanneer een persoon het genezingspad gaat, hij vaak wordt uitgedaagd door een onvermogen om zijn situatie te aanvaarden zoals die nu is. Het object wordt uiteindelijk het een of het ander en elementaire blijvende verandering kan niet plaatsvinden op het oude pad. Veel mensen zouden zeggen dat de ijverige persoon meer lijdt onder de situatie dan degene die niet zo hard heeft gewerkt. Maar dat is niet zo, want de eerste zou nooit de onstuimigheid hebben gehad om zich om te draaien en zijn of haar leven te veranderen.

Soms moeten we afstand doen van onze gekoesterde trompetten, althans voor een tijdje. Ze benadrukken het probleem, en kunnen een factor zijn in de ontwikkeling bij de persoon. Naarmate de persoon dit “probleem” gevoel veel repeteert, neemt het “probleem” zijn geloofssysteem zozeer in beslag dat hij zich soms gedoemd voelt tot een leven van ontevredenheid.

Lees meer

Doorvragen