Fysiotherapie

 

Gezondheid

1: Gezondheid.

Er wordt gedefinieerd dat gezondheid kan worden omschreven als “….Bevestiging van krachtig functioneren en geestelijke en lichamelijke conditie. Het is ook de staat van vrij zijn van ziekte.”

A. Fysieke Therapieën

Om te bepalen welke fysieke therapieën aan patiënten worden verstrekt, heeft de Internationale Normalisatie-Organisatie besloten een lijst op te stellen van de verschillende en specifieke activiteiten die worden gedefinieerd als curatieve hulpmiddelen voor patiënten bij de verschillende menselijke onderzoeken. Deze worden opgesomd in de subrubriek “aandoeningen en uitrustingen die het onderzoek van de gezondheid van de mens ondersteunen”.

1: Fysiotherapie

Om ervoor te zorgen dat alle patiënten hulp krijgen bij hun lichamelijk onderzoek, worden fysiotherapeuten ingehuurd om patiënten te onderzoeken om hun verminderde lichamelijke conditie vast te stellen. Fysiotherapeuten organiseren over het algemeen een onderzoeksproces door gebruik te maken van multi-rater medische onderzoeken. Zij geven patiënten feedback over hun registratie van 20 lichaamstalen vóór het lichamelijk onderzoek.

2: Fysiotherapie

De kinesitherapie is bedoeld voor het onderzoek van de spieren van de handen, voeten en enkels. Zij is bedoeld om aandoeningen te helpen opsporen die van invloed zijn op de beweging, het evenwicht en de spierkracht van het gehandicapte individu en de ernst daarvan, en om te helpen bij het bereiken van een fundamentele doelstelling van de lichamelijke verzorging. De kinesitherapie kan zowel eenvoudig en niet invasief zijn als gespecialiseerd en gericht op bepaalde aspecten van het lichaam van de patiënt.

3: Fysiotherapie

Er wordt benadrukt dat fysiotherapie wordt gegeven voor alle delen van een patiënt die een lichamelijke beperking hebben. Bovendien wordt de nadruk gelegd op het corrigeren van graduele fysiologische factoren die het vermogen van een patiënt om te oefenen belemmeren, zoals beginnende verslechteringen van gewrichtsproblemen en contracturen van de wervelkolom.

4: Fysiotherapie

Ongeveer de helft van alle patiënten heeft ten minste één belangrijke artritis. De documenten van deze patiënten vertonen verandering van de gewrichten, ischias (een aandoening van de gewrichten die door artritis zijn aangetast)

5: Fysiotherapie

Er zijn twee soorten fysiotherapie:

(1) gerichte therapie; en

(2) post-default therapie.

Wanneer een patiënt een medisch therapeut raadpleegt, wordt hem aangeraden gespecialiseerde fysiotherapie te volgen. Hiervoor is een schriftelijke aanvraag bij het ziekenhuis nodig. Er zal ook een medisch onderzoek door een specialist nodig zijn om de lichamelijke toestand van de patiënt grondig te onderzoeken. Een kopie van het medisch onderzoek zal aan de betrokkene worden overhandigd.

De dagen die voorafgaan aan de uiterste termijn voor de aanvraag zouden voor de patiënt uitputtend kunnen zijn, omdat een behandeling na het verstrijken van de termijn gewoonlijk meer tijd en geld kost. Een nieuwe vaststelling van de beperkingen van de patiënt zou echter nuttig zijn voor de veroorzaker van het lijden van de patiënt.

(1) gerichte therapie

De patiënt wordt geleerd hoe hij de oefeningen moet doen om zijn gezondheidsproblemen het hoofd te bieden. Het gaat om een intermenselijke behandeling, zodat de patiënt kan worden geleerd deze oefeningen zonder fysiotherapeut uit te voeren.

(2) post-default therapie

De patiënt krijgt een behandeling om de symptomen van zijn ziekte onder controle te krijgen. Bij deze behandeling moet de patiënt een deel van zijn persoonlijke spullen uit handen geven, zodat het evenwicht van de hele patiënt bewaard blijft. Deze behandeling duurt ook langer dan gerichte therapie. De patiënt wordt getraind om te lopen, een fiets te bedienen en de meeste andere basics te doen die nodig zijn voor een ziekenhuisomgeving.

De efficiëntie en effectiviteit van fysiotherapie weerspiegelen het medische niveau van een patiënt. De doeltreffendheid van fysiotherapie hangt af van het vermogen van de patiënten om te leren, want zolang zij niet in staat zijn de oefeningen zonder fysiotherapeut uit te voeren, zouden de handicaps zich opnieuw voordoen.

 

Lees meer:

Fysio Barendrecht 

Fysiotherapie Barendrecht Carnisselande 

Fysiotherapie Barendrecht